Osnovna stranica

Metodologija obrade podataka

Programski paketi za analizu podataka

Danas postoji čitav niz programa i programskih paketa, razvijenih od strane istraživača i istraživačkih grupa, ali komercijalnih kompanija, kojima je moguće rješavati praktički sve tipove problema u području inteligentne analize podataka. U grubo može ih se podijeliti na individualne tehnike (poput Quinlan-ovog programa C5.0), te na kompleksne pakete, s nizom različitih tehnika (sistema poput WEKA-e, Kepler-a, CLementine-a). Mi ćemo ovdje navesti i opisati samo nekoliko paketa koji su dostupni svim korisnicima ("free"). Puno opširniji popis (uključujuči i komercijalne pakete) može se naći na serverima poput KDDnuggets site.

Dostupni programski paketi "Data Mining suites"

WEKA - kolekcija algoritama za strojno učenje, odnosno analizu podataka, napisanih u programskom jeziku Java. Pojedini algoritmi se mogu direktno koristiti u modeliranju podataka, odnosno pozivati kao potprogrami vlastitih programa. WEKA je dostupna pod GNU uvjetima (GNU- General Public License). Tehnike ugradjenje u WEKA-u:

MLC++ biblioteka
MLC++ je biblioteka klasa u C++ jeziku namijenjena za 'strojno učenje pod nadzorom' ("supervised machine learning"). Dostupna je za korištenje širokom broju korisnika (profesionalcima, istraživačima). Ova biblioteka omogućuje razvoj novih tehnika na modularnom principu, usporedbe različitih tehnika na istim podacima, te vizualizaciju rezultata. Osim toga MLC++ se može instalirati na različitim platformama: SUN Solaris, SGI Irix, Windows NT, Linux.

TMiner
TMiner Personal Edition je zbirka algoritama za analizu podataka u relacijskim bazama podataka. Uključuje tehnike asocijativnih pravila, klasifikacijske metode i metode segmentiranja podataka, uz korištenje JDBC ("standard Java call-level interface"). Testirana je na različitim DBMS sistemima poput Oracle 8i, IBM DB2 UDB and InterBase. TMiner je razvijen od strane IdBIS grupe (Fernando Berzal Galiano i Juan Carlos Cubero Talavera).


© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: September 08 2015 09:28:57.