DMS Home

DM Methodology

Glavni DM i KDD portali

KDD nuggets site
Sadrži velik broj sadržaja i veza prema velikom broju drugih WEB adresa srodnog sadržaja. Detaljno strukturiran i redovno održavan. Postoji mailing-lista.

ACM SIGKDD
SIGKDD - Special Interest Group on Knowledge Discovery in Data and Data Mining.
© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: September 08 2015 09:28:57.