Osnovna stranica

Metodologija obrade podataka

Tehnike modeliranja

Tehnike modeliranja u području obrade podataka 'porijeklom' su iz različitih područja: strojnog učenja, obrade signala, statstike, evolucijskog programiranja. Te tehnike u inteligentnoj obradi podataka također imaju jednu važnu karakteristiku - automatski stvaraju nove modele veza i ovisnosti među varijablama (atributima) u podacima. To je dodatna vrijednost u odnosu na tradicionalne statističke analize koje imaju uglavnom samo konfirmacijsku komponentu. Važno je uočiti da iako tehnike modeliranja imaju različito porijeklo, gotovo sve se mogu opisati strukturom koja ima tri bitne funkcionalne komponente: specifičnu reprezentaciju modela, interni kriterij kvalitete aproksimacije, algoritam pretraživanja odnosno optimizacije. Tablica koja slijedi daje sadržaj stranica na kojima su podrobnije objašnjene specifičnosti tehnika modeliranja, od njihove strukture, preko opisa pojedinih važnijih tehnika pa do metodologije ocjenjivanja ispravnosti i kvalitete modela.

Struktura algoritama za modeliranje podataka Reprezentacija modela
Kriterij kvalitete aproksimacije
Metoda pretraživanja
Opis pojedinih tehnika modeliranja podataka Stabla odlučivanja
Metode induciranja pravila
Asocijacijska pravila
Metode segmentiranja ("clustering")
Neuralne mreže
ILLM - Sistem za indukciju pravila
Metodologija evaluacije modela Detaljni opis mjera i tehnika za ocjenu kvalitete generiranih modela (klasifikacijski problemi).
© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: September 08 2015 09:28:57.