Osnovna stranica

Metodologija obrade podataka

Evaluacija

Evaluacija rezultata procesa obrade podataka

U prethodnoj fazi, fazi Modeliranja, naglasak je kod ocjene generiranih modela bio na osnovnim performansama modela (korištenjem mjera tipičnih za područje obrade podataka). Nakon ocjene modela s obzirom na pouzdanost rezultata na testnom uzorku, odnosno iz perspektive performansi tipičnih za područje obrade podataka, potrebno je modele ocijeniti i iz perspektive domene osnovnog problema. Tipično to zahtijeva interpretaciju i ocjenu od strane stručnjaka iz domene problema i to u smislu poboljšanja koje model donosi s obzirom na osnovne ciljeve projekta, odnosno ispravnosti i/ili inovativnosti rezultata s obzirom na postojeća saznanja u području.

Ocjena procesa obrade podataka

Nakon što su generirani modeli zadovoljili osnovne zadane kriterije, poželjno je iznova detaljno razmotriti sve aspekte procesa obrade podataka u projektu. U tom smislu ovo je na neki način faza kontrole kvalitete izvođenja čitavog procesa. Kao rezultat ove faze može se očekivati identificiranje pogrešaka u procesu, mogućih poboljšanja, te alternativnih rješenja za pojedine faze.

Slijedeći koraci

Ovaj korak treba na osnovu prethodnih ocjena sugerirati slijedeće akcije u procesu: da li je potrebno i moguće ponoviti određene korake procesa radi poboljšanja rezultata (modela), odnosno da li je potrebno napraviti određene preinake u nastavku procesa (primjeni modela).© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: September 08 2015 09:28:57.