Osnovna stranica

Metodologija obrade podataka

Primjena rezultata (modela)

Planiranje primjene rezultata (modela)

U ovoj fazi potrebno je konkretizirati način aplikacije generiranih modela odnosno rezultata u praksi.

Praćenje i održavanje

Ova je aktivnost naročito važna u slučaju da se modeli primjenjuju u svakodnevnoj praksi (npr. algoritmi za detekciju određenog ponašanja). Povratna informacija može sugerirati krivo korištenje modela, odnosno njegove neplanirane manjkavosti.

Izvještaj

Logičan završetak procesa obrade podataka jest izvještaj kojim se sumiraju rezultati projekta. U njemu je potrebno objasniti sve važne pretpostavke koje su prethodile procesu obrade podataka, objasniti iskustva stvorena u procesu izvođenja, te prikazati rezultate. Treba imati na umu da je konačni izvještaj namijenjen prije svega onima koji su procesom obrade podataka željeli riješiti problem, t.j. onima koji su ga inicirali.© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: September 08 2015 09:28:57.