Osnovna stranica

Metodologija obrade podataka

Primjene i reference

U ovom dijelu pregleda navedene su stranice na kojima je dan prikaz područja primjene inteligentne analize podataka, popisi referenci (knjiga, članaka, i priručnika), 'online' materijala, programskih paketa, uspješnih aplikacija ILLM sistema na realnim problemima u raznim područjima, te mnoštvo WEB adresa sa sadržajem direktno vezanim uz područje analize podataka odnosno otkrivanja znanja iz podataka.

Pregled područja primjene metoda analize podataka Osnovna područja primjene inteligentne analize podataka sa specifičnim problemima.
Primjene ILLM sistema i rezultati Detaljni prikaz nekih od kompleksnih problema analize podataka riješavanih ILLM sistemom.
Važna literatura i WEB adrese Najvažnije reference i literatura iz područja inteligentne analize podataka (članci, knjige, priručnici), te WEB adrese ('online' materijali) priručnika i prezentacija iz područja.
Dostupni programski paketi Kratki popis dostupnih ("free") programskih paketa za inteligentnu analizu podataka ("free data mining suites").
Druge interesantne reference Različite WEB adrese, članci i diskusije vezani uz metodologiju analize podataka.
© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: September 08 2015 09:28:57.