Osnovna stranica

Prijenos podataka i indukcija pravila

Na ovom mjestu se podrazumijeva da već imate datoteku sa podacima koja je pripremljena u skladu sa uputama za pripremu podataka.

Unesite ime datoteke sa podacima:


Označite znak razdvajanja koji ste koristili u datoteci:
TAB
zarez (,)
točka-zarez (;)
jedan ili više razmaka uključujući TABove

Odaberite broj modela :


Odaberite parametar generalizacije:


Po potrebi uključite detekciju šuma:


© 2001 LIS - Institut Rudjer Bošković
Posljednja izmjena: September 08 2015 09:28:57.